VHP

Obecnie w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej obowiązuje wspólna i dobrowolna procedura oceny dokumentacji badań klinicznych.