Rodzaje badań

Badania obserwacyjne

Badania nieinterwencyjne

Badania postmarketingowe