Referencje

Nasi Klienci doceniają doskonałą jakość naszych usług.

referencje_01"Obciążenie pracą przy naszym badaniu było bardzo duże oraz wymagało jednoczesnej obsługi wielu zadań i priorytetów. Firma ClinMed zapewniła imponujący poziom rekrutacji poprzez swoją ciężką pracę, elastyczność i pełną dyspozycyjność wobec Sponsora i personelu ośrodka, dzięki czemu w Polsce osiągnęliśmy najwyższy poziom rekrutacji w europejskiej części badania i jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć docelowy poziom rekrutacji całkowitej.
Atutem firmy jest dobra komunikacja. W toku naszej współpracy z ClinMed nie mieliśmy żadnych problemów z komunikacją, dzięki czemu mogliśmy jednoznacznie ustalić oczekiwania wobec wszystkich stron (ośrodków, Sponsora i CRO). Od razu otrzymywaliśmy pełną informację na temat problemów i obaw, a także wszelkie dobre wiadomości. W przypadku ewentualnych problemów w Polsce ClinMed zawsze prezentuje dostępne na miejscu opcje i potencjalne rozwiązania problemów zgodnie z polskim prawem, co znacznie usprawnia proces decyzyjny po stronie Sponsora i podejmowanie dalszych działań.
Oprócz przygotowywania dokumentacji danego badania ClinMed sprawnie sporządza wszelkie inne dokumenty administracyjne, terminowo przekazując harmonogramy i sprawozdania kosztowe, co bardzo ułatwia zarządzanie budżetem przez Sponsora. Personel reprezentuje wysokie standardy i dbałość o szczegóły i do tej pory świadczy dla nas rzetelne usługi o wysokiej jakości. Pracownicy posługują się doskonałym angielskim w mowie i piśmie i mają dużo cierpliwości w kontaktach z pracownikami Sponsora, którzy nie mówią po polsku, co zostało bardzo docenione przez nasz zespół i umożliwiło nam prowadzenie badania w Polsce.
W kontaktach osobistych pracownicy ClinMed są sympatyczni, mili i koleżeńscy, a praca z nimi to prawdziwa przyjemność. Są bardzo usłużni, mają doskonałe umiejętności interpersonalne i organizacyjne i aktywnie dążą do realizacji celów. Mam nadzieję, że będziemy z nimi współpracować przy kolejnych projektach. Na pewno będą naszym pierwszym kontaktem w Polsce, ponieważ są chętni do współpracy i pomocy i nastawieni na świadczenie usług najwyższej jakości."

Kierownik ds. projektów klinicznych


referencje_02"Współpraca z Państwa firmą to prawdziwa przyjemność. Mają Państwo doskonałe relacje i sposób współpracy z personelem ośrodka badawczego. Pracownicy ośrodka niezwłocznie odpowiadają na wszelkie sugestie z naszej lub Państwa strony, a jeżeli nie, to od razu jesteśmy informowani, kiedy problem zostanie rozwiązany, i zawsze doprowadzają Państwo sprawę do końca. Szybko rozumieją Państwo wszelkie problemy i zawsze dopytują w razie wątpliwości. Odnotowują Państwo także i terminowo przekazują wszelkie zapytania od personelu ośrodka/głównego badacza i prowadzą dalsze działania do uzyskania zadowalającej odpowiedzi czy rozwiązania. Zgłaszają Państwo również swoje wątpliwości i sugerują rozwiązania – w bardzo uprzejmy i proaktywny sposób. Stanowią Państwo doskonały wzór dla innych monitorów pod względem generowania informacji zwrotnych i raportów na temat statusu. Doceniamy sposób, w jaki Państwo z nami pracują, oraz otrzymywane na bieżąco informacje zwrotne. Państwa usługi cechuje bardzo wysoka jakość i terminowość. Z przyjemnością będziemy z Państwem współpracować w przyszłości i możemy z czystym sumieniem polecić Państwa firmę i usługi Arka w zakresie badań klinicznych."

Kierownik ds. międzynarodowych badań klinicznych


referencje_03"Patrycja wykonuje pracę o bardzo wysokiej jakości, o czym świadczy ogromne zadowolenie klienta z polskiego zespołu i niewielkie wsparcie, jakiego potrzebuje ona od wiodących CRA i PMA. Dzięki jej proaktywnemu podejściu do tej pory udało się nam dotrzymać wszystkich terminów. To ważna i bardzo doceniana umiejętność Patrycji. Komunikacja ustna i pisemna jest jasna, bezpośrednia i rzeczowa."

Clinical Project Manager