Raporty badań klinicznych

Raport badania klinicznego sporządzany jest po zakończeniu wszelkich czynności badawczych.  Sponsor badania klinicznego jest zobowiązany do przedstawienia raportu Prezesowi Urzędu oraz komisji bioetycznej.

Poprawnie sporządzony raport z badania klinicznego zwiera obszerne informacje na temat wyników badań, które umożliwiają rzetelną ocenę badania przez władze oceniające.