Przygotowanie dokumentów do badań klinicznych

Szeroki zakres naszych usług to również profesjonalne opracowanie dokumentacji badań klinicznych. Dokumentacja zawiera pakiet dokumentów niezbędnych na każdym etapie prowadzenia badań klinicznych (przed, po i w trakcie badania).

Na podstawie przygotowanej dokumentacji badań klinicznych, możliwa jest ocena poprawności i wiarygodności prowadzonego badania oraz zgodności pracy wszystkich osób zaangażowanych w badanie (sponsora, badacza oraz osób monitorujących).

Zgodnie z aktualnymi przepisami UE, dokumentacja dotycząca prowadzonych badań klinicznych musi być przechowywana przez przynajmniej 5 lat od momentu uzyskania ostatniego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz przynajmniej 5 lat od momentu zaprzestania badań związanych z danym produktem.

Doświadczenie zdobyte dzięki zaangażowaniu w wiele, różnego rodzaju projektów pozwala nam przygotować dokumenty do badań klinicznych w najlepszej formie.