Plan połączenia spółek

Plan połączenia poprzez przejęcie CLINSCIENCE sp. z o.o. jako spółką przejmującą oraz BIOSCIENCE SA jako spółką przejmowaną.


DOKUMENTY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA SPÓŁKI: