eCRF I PRZETWARZANIE DANYCH

eCRF, przetwarzanie danych, analiza biostatystyczna w badaniach klinicznych i nieinterwencyjnych

Przetwarzanie danych

 • Programowanie bazy danych
 • Gromadzenie danych
 • Czyszczenie danych
 • Przygotowywanie list randomizacyjnych
 • Przegląd medyczny
 • Kodowanie danych

Biostatyka

 • Planowanie wielkości próby
 • Analiza danych
 • Przygotowywanie zindywidualizowanych raportów
 • Raporty farmakokinetyczne
 • Analiza statystyczna

Opracowanie dokumentacji badania

 • Opracowanie protokoły
 • Opracowanie CRF w oparciu o protokół badania
 • Opracowanie graficzne karty CRF
 • Drukowanie CRF
 • eCRF i programowanie bazy danych