Doświadczenie

Mamy doświadczenie w badaniach z wyrobami medycznymi i produktami badanymi w następujących obszarach terapeutycznych
Medycyna Nuklearna / Radiofarmacja
 • Znacznik do badania PET
 • Wyrób medyczny z zastosowaniem znacznika PET
 • Radioembolizacja
Choroby autoimmunologiczne
 • Alergiczny nieżyt nosa i spojówek, pokrzywka przewlekła (u dzieci i dorosłych), szczepionki i leki przeciwhistaminowe
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Twardzina układowa
Kardiologia
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Choroba wieńcowa
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Migotanie przedsionków
 • Profilaktyka przeciwzakrzepowa
 • Zakrzepica
Ośrodkowy układ nerwowy
 • Stwardnienie rozsiane
 • Schizofrenia
 • Ból neuropatyczny
Przewlekła niewydolność żylna
 • Przewlekłe owrzodzenia żylne podudzi (trzy badania dotyczące wyrobów medycznych)
Endokrynologia i metabolizm
 • Cukrzyca typu I i II
 • Niedoczynność przytarczyc
 • Osteoporoza
 • Guzy neuroendokrynne
 • Przewlekłe zapalenie trzustki
Gastrologia
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • Szczelina odbytu
Haematologia
 • Hemofilia nabyta i wrodzona
 • Przewlekła białaczka limfocytowa
 • Chłoniak T-komórkowy
Choroby zakaźne
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • Zakażenie Clostridium difficile
Niepłodność
 • Zapłodnienie pozaustrojowe

Nefrologia

 • Schyłkowa niewydolność nerek
 • Nefropatia kontrastowa
Onkologia
 • Rak sutka
 • Rak płuc
 • Czerniak
 • Guzy lite (rak okrężnicy, sutka i nerek, niedrobnokomórkowy rak płuca)
 • Wodobrzusze nowotworowe
 • Rak szyjki macicy
 • Radioembolizacja u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym
 • Radioembolizacja u pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytnicy z przerzutami do wątroby
Ortopedia
 • Profilaktyka przeciwzakrzepowa

ClinMed: Badania obserwacyjne, nieinterwencyjne, postmarketingowe