Doświadczenie

13 lat doświadczenia w prowadzeniu badań klinicznych fazy I do IV, w obszarze wyrobów medycznych i badań nieinterwencyjnych w szerokim zakresie...

więcej

CRO Poland

Za prowadzeniem badań klinicznych w Polsce przemawiają takie czynniki, jak wielkość populacji, skuteczna rekrutacja pacjentów i wysoka jakość danych...

więcej

ECRF

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu eCRF, przetwarzania danych (DM) i analizy statystycznej w badaniach klinicznych i nieinterwencyjnych...

więcej

Badania kliniczne - ClinMed Polska

VHP | PROWADZENIE BADAŃ KLINICZNYCH | eCRF | BADANIA OBSERWACYJNE | POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADANIA KLINICZNEGO | BADANIA NIEINTERWENCYJNE

Usługi ClinMed

Badania kliniczne - usługi CRO Polska

13 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych pozwoliło nam wypracować szerokie know-how, które wykorzystywane jest w prowadzonych projektach. Dzięki szerokiej wiedzy ClinMed w zakresie przepisów oraz specyfiki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze. Eksperci ClinMed posiadają niezbędną wiedzę w zakresie regulacji prawnych obowiązujących w Europie oraz Stanach Zjednoczonych (FDA) oferując elastyczne podejście, które pozwala sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów.

Badania kliniczne na zlecenie – Outsourcing

PRZYGOTOWANIE BADANIA KLINICZNEGO
 • Przygotowanie dokumentów do badań klinicznych, takich jak protokół, karta obserwacji klinicznej (CRF), broszura badacza (IB), dokumentacja badanego produktu leczniczego (IMPD)
 • Analiza wykonalności badania zgodnie z wymogami Sponsora w oparciu o doświadczenie naszej firmy i kontakty z głównymi badaczami i ośrodkami reprezentującymi różne wskazania terapeutyczne
 • Negocjacje kontraktów z ośrodkami badawczymi, badaczami i dostawcami
 • Opracowanie niezbędnych dokumentów (np. informacji dla pacjenta i formularza świadomej zgody, dzienniczka pacjenta, karty bezpieczeństwa, etykiety badanego produktu leczniczego)
 • Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego i przedłożenie go organowi rejestracyjnemu i komisji bioetycznej
 • Wizyta poprzedzająca rozpoczęcie badania
 • Przygotowanie dokumentacji badacza i dokumentacji centralnej badania (CSF)
 • Organizowanie spotkań z badaczami
PROWADZENIE I RAPORTY BADAŃ KLINICZNYCH
 • Przygotowanie dokumentacji badacza i dokumentacji centralnej badania (CSF)
 • Organizowanie spotkań z badaczami
 • Prowadzenie badania
 • Wizyty inicjujące, monitorujące i zamykające
 • Wizyty motywacyjne w celu zwiększenia motywacji personelu ośrodka i osiągnięcia wymaganego poziomu rekrutacji
 • Wizyty towarzyszące z zakresu zapewnienia jakości
 • Przygotowanie ośrodków do audytów i czynności poaudytowych: plany działań naprawczych i zapobiegawczych oraz ich wdrażanie
 • Realizacja płatności na rzecz szpitali i zespołów badawczych zgodnie z wymogami Sponsora
 • Analiza statystyczna
 • Analiza statystyczna, raport kliniczny, publikacje

Outsourcing pracowników do badań klinicznych Szkolenia, np. z zakresu dobrej praktyki klinicznej (ICH-GCP) dla badaczy, dobrej praktyki klinicznej dla monitorów badań klinicznych

Najnowsze aktualności

ClinMed otwiera nowe biuro w centrum Londynu
25 stycznia 2019
ClinMed otwiera nowe biuro w centrum Londynu

Clinmed z przyjemnością informuje, iż Nowy Rok rozpoczęliśmy od otwarcia nowego biura w centrum Londynu.

Forum badań klinicznych w Kijowie
14 listopada 2017
Forum badań klinicznych w Kijowie

Firma ClinMed będzie uczestniczyć w Forum Badań Klinicznych EUCROF

Kolejne badanie z komórkami macierzystymi
28 lipca 2017
Kolejne badanie z komórkami macierzystymi

ClinMed przygotowuje się do kolejnego badania z komórkami macierzystymi (ATMP)

II faza badania z radioznacznikiem PET
2 stycznia 2017
II faza badania z radioznacznikiem PET

ClinMed rozpoczyna II faze badania z radioznacznikiem PET jako full

mapa