Badania kliniczne na zlecenie – Outsourcing

PRZYGOTOWANIE BADANIA KLINICZNEGO
 • Przygotowanie dokumentów do badań klinicznych, takich jak protokół, karta obserwacji klinicznej (CRF), broszura badacza (IB), dokumentacja badanego produktu leczniczego (IMPD)
 • Analiza wykonalności badania zgodnie z wymogami Sponsora w oparciu o doświadczenie naszej firmy i kontakty z głównymi badaczami i ośrodkami reprezentującymi różne wskazania terapeutyczne
 • Negocjacje kontraktów z ośrodkami badawczymi, badaczami i dostawcami
 • Opracowanie niezbędnych dokumentów (np. informacji dla pacjenta i formularza świadomej zgody, dzienniczka pacjenta, karty bezpieczeństwa, etykiety badanego produktu leczniczego)
 • Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego i przedłożenie go organowi rejestracyjnemu i komisji bioetycznej
 • Wizyta poprzedzająca rozpoczęcie badania
 • Przygotowanie dokumentacji badacza i dokumentacji centralnej badania (CSF)
 • Organizowanie spotkań z badaczami
PROWADZENIE I RAPORTY BADAŃ KLINICZNYCH
 • Przygotowanie dokumentacji badacza i dokumentacji centralnej badania (CSF)
 • Organizowanie spotkań z badaczami
 • Prowadzenie badania
 • Wizyty inicjujące, monitorujące i zamykające
 • Wizyty motywacyjne w celu zwiększenia motywacji personelu ośrodka i osiągnięcia wymaganego poziomu rekrutacji
 • Wizyty towarzyszące z zakresu zapewnienia jakości
 • Przygotowanie ośrodków do audytów i czynności poaudytowych: plany działań naprawczych i zapobiegawczych oraz ich wdrażanie
 • Realizacja płatności na rzecz szpitali i zespołów badawczych zgodnie z wymogami Sponsora
 • Analiza statystyczna
 • Analiza statystyczna, raport kliniczny, publikacje

Outsourcing pracowników do badań klinicznych
Szkolenia, np. z zakresu dobrej praktyki klinicznej (ICH-GCP) dla badaczy, dobrej praktyki klinicznej dla monitorów badań klinicznych

Najnowsze aktualności

Post thumbnail
Kolejne badanie z komórkami macierzystymi
28 Jul, 2017

ClinMed przygotowuje się do kolejnego badania z komórkami macierzystymi (ATMP)….

Read more
Post thumbnail
II faza badania z radioznacznikiem PET
2 Jan, 2017

ClinMed rozpoczyna II faze badania z radioznacznikiem PET jako full…

Read more
Post thumbnail
Badanie Clostridium difficile, 23 ośrodki w Polsce
11 Jan, 2016

Firma ClinMed zakończyła etap przygotowawczy i…

Read more
Post thumbnail
Zapalenie trzustki u pacjentów z mukowiscydozą
16 Aug, 2015

ClinMed rozpoczyna badanie II fazy u pacjentów z…

Read more